CONSUMENT & MARKTINZICHTEN

Codi Group heeft veel kennis in huis over de dynamiek in de Europese wipe markt. Ook beschikken wij over inzichten en onderzoeken in consumentengedrag die weergeven wat consumenten beïnvloedt en wat zij belangrijk vinden. Wist u bijvoorbeeld dat in Nederland een groot deel van de vochtige doekjes wordt gebruikt om ipads, tv’s, smartphones etc schoon te maken?

Meisje op potje

Ken je consument
Ken je consument en je weet welke concepten verkopen. In nauwe samenwerking met consumentenpanels in verschillende landen creëren wij inzichten die ons helpen om de juiste propositie te ontwikkelen voor iedere markt en afzetkanaal. Deze inzichten vormen voor ons de basis voor winnende proposities voor onze klanten. Vervolgens helpen wij u bij de vertaling van deze inzichten naar een advies op maat voor uw markt en afzetkanaal.

Wipe your world

Wipe your World
Vochtige doekjes spelen een steeds grotere rol in ieders leven. Tegenwoordig draait veel om gemak en hygiëne in het leven van de consument.
Lees meer >>

Blog
Bij Codi Internationaal zetten wij maatschappelijk graag ons beste beentje voor.
Lees meer >>