Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze olifant

“There’s an elephant in the room”, maar niemand heeft het erover… volgens een Engels gezegde. Bij ons staat de olifant voor duurzaamheid. En bij Codi hebben wij het hier wel over! Wij nemen onze verantwoordelijkheid! Wij zijn bewust bezig met duurzaam ondernemen. Dit doen wij in samenwerking met onze klanten en leveranciers.

Bewustwording

Bewustwording werkt ook door binnen onze organisatie. Zo hebben wij vorig jaar ons bedrijfsrestaurant verbouwd met gebruik van duurzame materialen. Oude machineonderdelen zijn hergebruikt en er is led verlichting geplaatst. Een mooie eyecatcher is ons kunstwerk gemaakt van afvalfolie van onze verpakkingen. Met jawel, onze olifant!

Duurzame producten

Codi Group werkt tijdens het productieproces met diverse interne programma’s die de impact op het milieu minimaliseren. Wij gaan zuinig met grondstoffen om. Wij laten u graag zien hoe bewust met onze producten wordt omgegaan. Zowel in gebruik als afvalverwerking. Onze producten kunnen nog groener. Wij streven ernaar het gebruik van plastic in onze consumentenproducten te verminderen tot 100% Single-Use Plastic-free en onze CO2-voetafdruk zo veel mogelijk te verkleinen.

Maximale groei – minimale impact voor het milieu

Wij streven ernaar om in de gehele bedrijfsvoering het milieu zo min mogelijk te belasten. We proberen maximale groei te realiseren met zo min mogelijk impact op het milieu. Naast een minimale belasting proberen we ook initiatieven te ontplooien om onze afvalstromen te verminderen en afval te recyclen. Wist u bijvoorbeeld dat ons non woven productie afval een tweede leven krijgt in de automotive industry, waar het wordt gebruikt in dashboards?

Human capital

Mensen zijn ons kapitaal. Het welzijn van onze werknemers staat centraal. De belangrijkste peiler binnen Codi is “Ik ben veilig”. Een veilige,  fijne werkomgeving. Dit draagt bij aan de groei van onze mensen en ook aan de innovatieve kracht en groei van ons bedrijf. Codi Group zorgt voor een stimulerende werkomgeving waar talenten kunnen excelleren en verder groeien.

Sociale werkplaats

Codi Group maakt al ruim 25 jaar, naast vast eigen personeel en geschoolde uitzendkrachten, gebruik van een sociale werkplaats. Hier krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans handmatige werkzaamheden te verrichten. Wij begeleiden deze werknemers met hart en ziel. Zij zijn trots op hun bijdrage aan de Codi Group.

plant groet uit verpakking