Marktonderzoek

CONSUMENT & MARKTINZICHTEN

Codi Group heeft veel kennis in huis over de dynamiek in de Europese wipe markt. Ook beschikken wij over inzichten en onderzoeken in consumentengedrag die weergeven wat consumenten beïnvloedt en wat zij belangrijk vinden. Wist u bijvoorbeeld dat in Nederland een groot deel van de vochtige doekjes wordt gebruikt om ipads, tv’s en smartphones etc. schoon te maken?

Vrouw achter winkelwagen

Ken je consument
Ken je consument en je weet welke concepten verkopen. In nauwe samenwerking met consumentenpanels in verschillende landen creëren wij inzichten die ons helpen om de juiste propositie te ontwikkelen voor iedere markt en afzetkanaal. Deze inzichten vormen voor ons de basis voor winnende proposities voor onze klanten. Vervolgens helpen wij u bij de vertaling van deze inzichten naar een advies op maat voor uw markt en afzetkanaal.

ONDERZOEK & TESTEN

Dankzij deskresearch, storechecking en jarenlange expertise heeft Codi Group een duidelijke visie op de toekomst van wet wipes in Europa. Onze kennis van de markt is breed en diep. Bovendien maken we optimaal gebruik van ons laboratorium, onze R&D afdeling en onafhankelijke consumententesten. Daardoor kunnen wij met concrete voorstellen komen voor onze klanten en hun eindgebruikers. Alles is gefocust op de ontwikkeling van een winstgevende propositie.

Consumenten testpanels
Consumenten testpanels verschaffen ons waardevolle informatie. Dankzij deze panels elimineren wij alle subjectieve elementen binnen onze product proposities. We kunnen beter inschatten welke proposities kansrijk zijn en welke niet. Uiteindelijk krijgen we een beter product. Dat is goed voor consumenten en voegt meer waarde toe aan uw categorie.